Побачити нове - велика заслуга, а побачивши, не пройти мимо - заслуга не менша, а більша. Д. Данін

Інформаційна сторінка

Навчально-методичний веб-квест «Математика – це наука чи життя» - нова форма спільної роботи вчителів та учнів, що об’єднує широке коло учасників, які працюють над упровадженням ІКТ-технологій у освітній процес та сприяють формуванню компетентнісного підходу у викладанні математики.

Методична мета веб-пошуку
·                     підвищення професійної компетентності та удосконалення науково -методичної підготовки вчителів математики району;
·                     активне використання у професійному середовищі інноваційних  освітніх методик та стратегій навчання; 
·                     поширення інноваційних технологій, продукування оригінальних  інноваційних ідей.
·                     залучення вчителів до розвитку  професійних контактів з питань  упровадження ІКТ-технологій для вирішення професійних завдань (в т.ч. для пошуку необхідної інформації, оформлення результатів роботи у вигляді інтерактивних плакатів, відео-роликів, ментальних карт, Goоgle форм, таблиць тощо);
·                     підвищення мотивації педагогів,  сприяння професійно-практичній направленності методичних заходів, а відтак, добиватися більш гарантованих   запланованих    результатів у своїй професійній діяльності;
·                     самонавчання і самоорганізація;
·                     виявлення обдарованої молоді та сприяння їх мотивації до навчання.

Навчальна мета веб-пошуку :
·                     робота в команді (планування, розподіл функцій, взаємодопомога, взаємоконтроль), вироблення та удосконалення ключових компетентностей для розв’язання проблем;
·                     уміння знаходити декілька способів рішень проблемної ситуації, визначати найбільш раціональний варіант, обґрунтовувати свій вибір;
·                     формування  мотивації навчальної діяльності, створення умов, які сприяють захвату від самовідкриття навчального матеріалу, підвищення рівня емоційного пливу на особистість школяра;
·                     здобуття навичок  публічних виступів, відчуття смаку перемоги, в першу чергу над собою;
·                     вчити відчувати успіх у навчанні, що є єдиним джерелом внутрішніх сил дитини, що породжують енергію для подолання труднощів і бажання навчатися упродовж усього життя.

Завдання веб-пошуку :
·        Освоїти користування хмарними освітніми сервісами та Інтернет-ресурсами для активізації навчальної діяльності учнів.
·        Удосконалювати вміння шукати необхідну інформацію у Інтернеті, критично її опрацьовувати, виокремлювати головне, аналізувати, робити висновки
·        Удосконалювати вміння застосовувати отриману інформацію у особистому житті

·        Формувати здатність оцінювати правильність і раціональність розв’язання проблем.

Немає коментарів:

Дописати коментар